© Pedro Gómez-Romero, XXI 
 

 

Una vida dedicada al llibre vell. Mercat de Sant Antoni, Barcelona Feb 2005